ANAYURTTAN ANADOLUYA İŞARET TAŞLARI

ANAYURTTAN ANADOLUYA İŞARET TAŞLARI

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum.
Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz…
Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince…
Haddimiz olmadığını bile bile Hoca Ahmed Yesevî’den, Sultan Sencer’den, Necmüddin Kübra’dan, Şeyh Şamil’den bahsedeceğiz.

AÇIKLAMALI TÜRK MUSIKİSİ GÜFTELERİ

AÇIKLAMALI TÜRK MUSIKİSİ GÜFTELERİ

Şiir ve mûsıki, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı genelde dinamik, özelde içe dönük hayatında canlı bir şekilde yer almış ve birbiriyle bütünleşmiş olan seçkin iki sanat dalıdır. Onun için, bunlarla milletimiz arasında çok yakın ilişkiye dayalı kopmaz bir bağ vardır. Bu bağ öylesine güçlüdür ki, şiir ve mûsikimize bakarak; milletimizin yaşama sevincini, dinî vecdini, coşkunluğunu, heyecanını, huzur, mutluluk, hüzün ve gurbet duygusunu, isyan ve acıma hissini, vatan, millet, bayrak sevgisini, kurtuluş mücadelesini, yiğitlik kükreyişini, kahramanlık şahlanışını, özetle hemen hemen bütün özelliklerini görmek ve bulmak mümkündür.Günümüze ve yarınlarımıza bir armağan bırakabilmek emeliyle hazırlanan bu çalışma ile tarih boyunca Türk kültür ve sanatının en önemli dallarından birisini oluşturan “muhteşem musıkimiz”e bir nebze olsun hizmet edebilmek görevini yerine getirebilmiş isek, kendimizi bahtiyar sayacağız.
Saygı ve sevgilerimizle.

TÜRK FIKRA KÜLTÜRÜ

TÜRK FIKRA KÜLTÜRÜ

TANIM-TAHLİL-YÖNTEM
Fıkralar, ilk bakışta gülme öğesi barındıran anlatılar olmakla birlikte, derinlikli bir yapıyla incelendiklerinde tarih, toplumsal kabul/retler, eleştiri ve sosyal yaşama ait unsurlarla biçimlendirilmiş özel bir anlatı türü olarak karşımıza çıkarlar. Bu kitap, fıkraların belirtilen unsurlarından hareketle içerdikleri kuramsal öğeleri, tarihsel katmanları, yerel ve evrensele giden tipleri, içinde barındıkları zaman ve mekânı gözler önüne sererek okuyucusunu farklı açılardan akademik bir doyuma ulaştırmayı hedeflemektedir. Gülme ve mizah kavramları çerçevesinde okumaya ilgi duyan her kesime seslenme amacı, akademik dünyada lisans ve lisansüstü bir el kitabı olabilme doğrultusundan sapmama ilkesiyle desteklenmiştir.

KUTÜ'L AMARE ZAFERİ

KUTÜ'L AMARE ZAFERİ

SAKLI KALMIŞ BİR BÜYÜK DESTAN
Kûtü’l-Amâre Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde her türlü imkânsızlık içinde mücâdele eden Türk Ordusu’nun 143 günlük çetin bir kuşatmanın ardından; içlerinde “5 general, 476 subay ve toplam 13.309 askerin” bulunduğu 6. İngiliz Tümeni’nin tamamını 29 Nisan 1916 tarihinde kayıtsız şartsız esir aldığı öksüz bir gâlibiyettir.
Kûtü’l-Amâre Zaferi, Ay Yıldızlı bayrağımızın remzettiği değerler manzûmesinde ifâdesini bulan ve Tevhîd kalemiyle yazılan;
“Sünnet sancağındaki îman”, “Vahdet ırmağındaki umman” ve “Rahmet kucağındaki Sübhan yazısı”dır.

FUZULİ DİVANI ŞERHİ

FUZULİ DİVANI ŞERHİ

Edebiyatımızın müstesna siması Fuzuli’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde bir hayli inceleme ve araştırma yapılmakla birlikte, divanının açıklaması bugüne kadar yapılmış değildir. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan hocamızın bu eseri, bu son derece mühim işi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Divan şiirini en iyi anlayan, bilen ve açıklayan, aynı zamanda bu sahanın dünyada en büyük uzmanı olan merhum hocamız, yıllardan beri bu konu üzerinde çalışmıştır.
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’ın  “Fuzûlî Divanı Şerhi”, yalnız büyük şairlerimizin şiir dünyasını değil, divan şiiri denilen, başka milletlerde benzeri, misli görülmeyen “gerçek şiir”in çok zengin mana alemini ve gizli güzelliklerini de ortaya koymaktadır.

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM 1 /Yeni Baskı

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM 1 /Yeni Baskı

Günümüz edebiyat araştırmacılarının referans olarak kullandıkları isimlerden birisi kuşku yokki, Prof. Fahir İz’dir. Hocanın iki cilt halinde yayımlanan Eski Türk Edebiyatında Nazım 1, veEski Türk Edebiyatında Nazım 2 adlı kitapları, edebiyat öğretmenleri ve üniversitelerin EskiTürk Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin yararlanmaları amacıyla iki cilt halinde hazırlanmıştır.Kitapta 13. yüzyıldan 19.yüzyıl ortalarına kadar yazmalardan seçilmiş seçme nesirler vedivan şiirleri dizisi yer almaktadır. Şiirlerin Osmanlıca orijinal metinleri alınmış, kaynaklarıverilmiştir. Divan şiiri ile ilgili edebiyat tarihi bilgileri de kitapta yer almaktadır

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

Elinizdeki kitap, İslam öncesi Türk topluluklarının toplumsal özellikleri ve yaşa tarzlarından kalkarak geride bırakılan yaklaşık iki bin yılın hikâyesini dikkatlerinize sunarken, özellikle son yüz elli yılı ve bugünkü Türk toplum yapısını anlayabilmek bakımından meseleleri geniş bir perspektiften ele almaktadır.
Kitap, özellikle modernleşme tarihinin dönüşüm sorunlarını ekonomiden siyasete dikkatinize getirilirken, toplumsal yapıyı değişime zorlayan faktörleri inceliyor, ortaya çıkan yeni toplumsal dinamiklerin altını çiziliyor,  toplumsal yapı ve süreçlerin teorik boyutlarını da ihmal etmeden ele alıyor.

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler.
Bu çerçevede Afganistan Türkeri’nin yiğit mücahid önderi Azad Bek Kerimî, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmed, Kuzey Kıbrıs’ın yiğit mücahidi Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim.
Hizmetleri ile şerefli ve zengin Türk tarihini daha da zenginleştiren bu isimler yanında halen hayatta olan Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Muhammed Salih gibi Türk yurtlarının yıldız isimlerine de hayırlı hizmetlerle süslenecek uzun ve bereketli ömürler dilerim.

OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ 1-2 TK (YILMAZ KURT ARMAĞANI)

OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ 1-2 TK (YILMAZ KURT ARMAĞANI)Tüm hayatını Osmanlıca ve Osmanlı Tarihi çalışmalarına adayan Prof. Dr. Yılmaz Kurt için öğrencileri ve meslektaşları olarak bir armağan kitabı çıkarmak istedik. Her biri kendi alanında uzman tarihçilerimizin özgün çalışmaları ile Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi başlıklı bu iki ciltlik eser ortaya çıktı. Kitapta Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi ana konu olarak seçilmekle birlikte tarihçilik ve tarihi kaynakları konu alan bilimsel yazılar da yer almaktadır.

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>