AVRASYA’NIN BOZKIR HALKLARI (ALANLAR VE ASLAR)

AVRASYA’NIN BOZKIR HALKLARI (ALANLAR VE ASLAR)

“Başkalarının mülklerini yağmalamak için karşı konulmaz bir dürtünün heyecanıyla hareket eden bu etkin ve barbar ırk (Hunlar) kendilerine komşu olan tüm kavimleri kılıçtan geçirip yerle bir ettiler ve eskiden Massagetae olarak bilinen Alanlara kadar ulaştılar.”

“Hemen hemen bütün Alanlar uzun boylu ve yakışıklıdırlar, saçları sarıya yakındır, bakışlarının gaddarlığıyla korkutucu gözükürler. Silahlarının hafifliği sayesinde rahat hareket ederler. Her bakımdan Hunlara benzerler ancak yaşam şartları ve tabiatları bakımından daha az barbardırlar.”

TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR

TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR

Türk edebiyatındaki ‘kadın kalemler’, tarihsel akış eşliğinde ve örneklemeler çerçevesinde ele alınmış; ‘kadın yazar’, ‘kadın duyarlılığı’ ve ‘kadın kimliği’ gibi kavramlar farklı perspektiflerden sergilenmeye çalışılmıştır.

Türk edebiyatındaki kadın değerlerin ‘yazmak’ gibi insan beynini tümüyle seferber eden eylem karşısındaki durumları göz önünde bulundurulduğunda, ‘Yazamaya duran’ kadınların ortak seslerinden çıkarılabilecek sonuç; kadının sosyo-kültürel konumu bakımından yükümlülükler ve sorumluluklarla kuşatılmasına karşın bir ontolojik bir alan olan ‘yazma edimi’nde ayrı tanımlamalar, kategorizeler kabul etmeyip, insani bir durum noktasında birleşiyor olmalarıdır.”

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI

İnsan varlığının dayanılmaz öyküsünü etrafındaki diğer canlı ve nesnelere aktardıkça kendifarkındalığını kavrar. Bu kavrayış özünde insanın bilinçlenmesi, bilinçlendikçe ise sürekli“oluş” ve “oluşuş cesareti” göstermesini gerekli kılar. Çünkü “olmak” demek kişinin kendi varlığını ve yaratıcığı değerleri açımlamak demektir.

İnsanın yaşama dair tavrını,yaratıcı bir duyuş ve duruşla ortaya koyduğu alanlardan biri de hiç kuşkusuz edebiyattır. Edebî evrende insanın yaşama reflekslerini farklı anlatım yöntemlerinebaşvurarak kurgulayıp ortaya koyan en önemli türlerden biri de romandır. Romanın insana dair durum ve şeyleri anlatması, her insanın bir karakter olmasındandır. Nitekim her insanın hayatı bir romandır ve yine o romanınbaşkarakteri de kendisidir.  Bu bakımdan romanda en önemli yapı unsurlarından biri de kişiler-kahramanlardır. 

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Günümüzde artık etkin bir okuma becerisini kazanmaihtiyacı tartışılmıyor; sadece bunun nasılgerçekleştirileceği üzerinde duruluyor. Çünküokumak, bilgi edinmenin biricik yolu… Çoğumuzungözden kaçırdığı gerçek ise, etkin bir okumabecerisinin belli yöntem ve kurallara göre yapılmasıgerektiğidir.Bu kitapta, hız ile anlama düzeyinin birlikte artırılmasıamacına yönelik konu anlatımları ile alıştırmalaryer almaktadır. Çalışmaların ekli CD’dekialıştırmalarla desteklenmesi, etkin bir okumabecerisini daha kısa zamanda ve daha zevkli birortamda kazanmanıza yardımcı olacaktır.Konuları dikkatle okur, kitaptaki ve CD’deki alıştırmalarıönerildiği biçimde uygularsanız, hem şuandaki okuma hızınızı 2-3 katına çıkarabilir, hemde anlama düzeyinizi yükseltebilirsiniz.

TÜRK DİLİNİN UZAK LEHÇELERİ

TÜRK DİLİNİN UZAK LEHÇELERİ

Türkiye’de, Türk dilinin uzak lehçeleri, ilk kez bu format içinde bir arada yayımlanmaktadır. Dolayısıyla Türk Dilinin Uzak Lehçeleri kitabı, bu lehçeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her düzeyde insanın ihtiyacını karşılayabilecek, yardımcı ve yararlı bir eserdir.

SÖZSÜZ İLETİŞİM

SÖZSÜZ İLETİŞİM

“Sözsüz iletişimle ilgili literatürün kapsamlı bir değerlendirmesi”

“Sözsüz iletişimle ilgili yanlış ve eksik bilgilere eleştirel bir bakış”

“Popülist beden dili kitaplarının toplumsal zekamızla alay etmesine karşı çıkış”

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

Deliler Dünyasında Bir Marjinal

Kim bu Fikret Ürgüp?

Tıp alanında yapmış olduğu dahiliye ihtisasını yeterli görmeyip

insanın tüm hallerini merak eden bir bilinçle psikiyatride de

uzmanlaşan bir sanatkâr…

HAS BAHÇEDE DÖNE DÖNE

HAS BAHÇEDE DÖNE DÖNE

Altı asra yakın bir süre nesillerin ruhuna tanıklık eden klasik Türkedebiyatı, geleneksel ile modernin karşılıklı etkileşim, çatışma ve dönüşüm süreçlerinde birbirlerine tamamıyla zıt değerlendirmelerin konusu olur.Yeninin eskiyle çatışması, bilhassa toplumsal değişim dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan tabii, sosyolojik bir olgudur.Tabii olmayan ise, tarihe ve geleneğe bakışta aklın ve bilimin yerini duyguların ve ön yargıların almasıdır.

MASAL ARAŞTIRMALARI 2

MASAL ARAŞTIRMALARI 2

BU KİTABA DAİR

Bu kitabın ilk cildi yayınevimizce 1999 yılında bilim dünyasına sunulmuştu. Prof. Sakaoğlu o tarihten sonra da masal araştırmalarına devam etmiş ve genç bilginlerin ve öğrencilerinyararlanabileceği çalışmalar ortaya koymuştur. İlk kitabından sonra konuya  teorik yönden de eğilen yazarımız, bu çalışmasında kendine özgü görüş ve düşüncelerini de bilim dünyasına sunmaktadır.

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

Bu çalışmada, Fetģ-‘Alí Ķacar-ı Ķazvíní Sapanlu tarafından Nāŝıruddín Şāh adına üç yılda yazılıp 1861'de İran'da tamamlanan Luġat-ı Etrākiyye adlı Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük incelenmiş, eserden elde edilen dil bilgisel ve sözlüksel malzeme ortaya konmuş ve sahaya ait başka benzeri eserlerle karşılaştırılarak bu eserin Türk dilinin gelişme sürecine olan katkısı belirlenmiştir

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>